Odborná terminologie v cizích jazycích pro žáky SŠ

Hlavním cílem projektu je rozvíjet jazykovou vybavenost žáků středních škol v odborných předmětech názornou a zábavnou formou za pomoci softwaru, který žákům a učitelům cizích jazyků umožní individuálně navolit vzdělávací plán dle studovaného oboru. Projekt je zaměřen na výuku angličtiny a němčiny v technických oborech středních škol. Žákům by měl usnadnit osvojení si pojmosloví vztahující se ke konkrétním s nástrojů, činnostem a postupům práce, které mohou následně uplatnit a využít při vstupu na trh práce. Gramatická náročnost dle stupně jazykových znalostí podle Rady Evropy bude zacílena na úroveň A2.

Stejně tak by měl projekt pomoci učitelům cizích jazyků s efektivní výukou s cílenou návazností na odborné předměty. Učitelé musejí často v praxi kombinovat několik učebnic a dalších pomůcek. V rámci projektu proto chceme sestavit jednotnou navazující sadu skládající se z elektronických učebnic, e-learningu a pracovních listů, která jim i žákům umožní co efektivnější možnou výuku.